top of page

Hey Joe!

A starter's guide to some key words and phrases in Tagalog and Kapampangan

English

 

Welcome

 

Thank You

 

Come here

 

Yes

 

No

 

Where?

 

What?

 

What is your name?

 

Where are you from?

 

I am Joe

 

I don’t like

 

Handsome

 

Beautiful

 

Delicious

 

Big / small

 

Cold / Hot

 

Left / Right

Tagalog

 

Mabuhay

 

Salamat

 

Halika Dito

 

O o

 

Hindi

 

Sa an?

 

Ano?

 

Ano ang pangalan mo?

 

Taga saan ka?

 

Ako si Joe

 

A yo ko

 

Gwapo / Pogi

 

Maganda

 

Masarap

 

Malaki / Maliit

 

Malamig / Mainit

 

Kaliwa / Kanan

Kapampangan

 

Malaus ko pu

 

Dakal a Salamat

 

Mekeni

 

Wa

 

Ali

 

No karin?

 

Nanu?

 

Nang lagiu  mu?

 

Taga nu karin ka?

 

Aku e Joe

 

Ali ku bisa

 

Masanting

 

Malagu

 

Maniaman

 

Malati/Maragul

 

Marimla / Mapali

 

Kaili / Uanan

bottom of page